Отделението е разкрито от 01.02.2007 г. за обслужване на болни с престой до 24 часа с 6 легла.

На територията на отделението са разкрити:
Кабинет за координация и информационно обслужване
Лекарски кабинет за спешен прием
Противошокова зала с 2 легла
Манипулационна зала с 1 транспортно легло
Зала за диагностично уточняване с 3 легла за лечение и наблюдение с престой до 24 часа .
Помещение за спешния екип и др.
ДЕЙНОСТИ
Диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделението
Провеждане на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация.
Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти потърсили сами спешна помощ в отделението.
Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.
В отделението работят 4 лекари и 16 медицински специалисти

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Пенка Луканчевска – специалист „Обща медицина“, началник отделение
Д-р Петрова
Старша медицинска сестра: Елена Пръвчева – магистър „Управление по здравни грижи“

д-р Пенка Луканчевска
Началник отделение

...

д-р Петрова
Вътрешни болести

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакт: 062/64-09-17
 

E-mail: speshno@mobaltarnovo.com