ІІ ниво на компетентност по специалността“Съдова хирургия“.
Отделението е специализирано в областта на съдовата хирургия. Разполага с 12 болнични легла.
ДЕЙНОСТИ
В отделението се лекуват пациенти с различни заболявания на артериалната и венозна система – съдов травматизъм, възпалителни заболявания на венозната система, варикофлебити и флеботромбози, хронична венозна недостатъчност във всичките и стадии, отстра съдова непроподимост на артериалната система (емболии и тромбози).

Диагностика, консервативно иоперативно лечение на ХАНК (рекунстроктивни операции, аорто-феморален и феморо-поплитеални сигменти) . Диабетно ходило.
Отделението функционално осигурява със специалист приемния Съдовохирургичен кабинет.
В отделението работят 2 лекари хирурзи, които са с призната специалност по „Съдова хирургия“ и 5 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Любослав Шкварла – Началник отделение, специалист по „Съдова хирургия“
Д-р Константин Грудков – специалист „Съдова хирургия“
Д-р Иван Андронов – специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“ и „Урология“
Д-р Пламен Денчев – специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“
Д-р Ангел Григоров- специалист „Хирургия“ и „Съдова хирургия“
Старша медицинска сестра: Марина Савова

д-р Любослав Шкварла
Началник отделение

.....

д-р Константин Грудков
Съдов хирург

...

д-р Ангел Григоров
Съдов хирург

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-15
 

E-mail: osh@mobaltarnovo.com