ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Ортопедия и травматология“.
Отделението е с 22 болнични легла, от които 4 легла интензивни. Разполага със самостоятелна операционна зала за планови и спешни операции в Операционен блок на новият корпус на МОБАЛ.
Осигурява планова и спешна ортопедична и травматологична помощ 24 часа в денонощието.
На функционален принцип специалистите от отделението обслужват Ортопедичния кабинет.
В отделението годишно се лекуват над 900 болни, разполага със съвременна апаратура.
Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, остеосинтези, сухожилна и периферна нервна хирургия, остеопластика, ампутации и реампутации на различни нива.
Значителен обем от дейността са закритите репозиции на фрактури и луксации.
В отделението работят 6 лекари  със специалност по „Ортопедия и травматология“ и 9 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Тодор Табаков – Началник отделение, специалност „Ортопедия и травматология“
Д-р Димитър Бързенски – специалист „Ортопедия и травматология“
Д-р Красимир Пътов – специалист „Ортопедия и травматология“
Д-р Бойко Ботев- специалист „Ортопедия и травматология“
Д-р Радослав Здравков – специалист „Ортопедия и травматология“
Д-р Трифон Трифонов – специалист „Ортопедия и травматология“

Старша медицинска сестра: Ирина Пеева, магистър „Административен и здравен мениджмънт“ и „Ръководител здравни грижи“

д-р Тодор Табаков
Началник отделение

....

д-р Димитър Бързенски
Ортопед

....

д-р Красимир Пътов
Ортопед

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-21
 

E-mail: orto@mobaltarnovo.com