ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Очни болести“.
Отделението разполага с 10 болнични легла и 2 самостоятелни операционни зали и Сектор за лазерно лечение.
Осигурява със специалист офталмологичния кабинет .
Ежегодно в отделението се лекуват над 950 болни, предимно болни, изискващи оперативно лечение и нуждаещи се от спешна консервативна помощ. Осигурен е 24 часов прием на спешно болни с екипи на разположение.
ДЕЙНОСТИ
Операции на роговицата
Реконструктивни операции на предния очен сегмент
Микрохирургични интервенции
Лечение на тумори на окото, орбитата, клепачите и лицето
Хирургия на слъзните пътища
Хирургично лечение на катаракта
Хирургично лечение на глаукома
Лазер терапия
За осъществяване на диагностичната и лечебна дейност отделението използва съвременна апаратура: Пневматичен тонометър; Голдмантонометър; А-скен; Диоден лазер; Авторефрактометър; Факоемулсификатор;
В отделението работят 5 лекари, от които 3 с призната специалност по „Очни болести“ и 2 специализиращи и 7 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Елка Миланова – Началник отделение, специалист „Очни болести“
Д-р Йорданка Радева
Д-р Лилия Крушева
Д-р Даниела Чергиланова
Д-р Мария Ефремова- специализира „Очни болести“


Старша медицинска сестра: Нели Боянова

д-р Елка Миланова
Началник отделение

...

д-р Йорданка Радева
Офталмолог

....

д-р Даниела Чергиланова
Офталмолог

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-19
 

E-mail: ochno@mobaltarnovo.com