ІІІ ниво на компетентност по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение“.
Отделението разполага с 10 легла:
Отделението е оборудвано съгласно Медицинския стандарт. Годишно през отделението преминават над 500 болни и се извършват над 4500 анестезии.
ДЕЙНОСТИ
Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции
Дихателна реанимация
Кардиопулмонална ресусцитация
Продължително парентерално хранене
Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния
Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия
Анестезия – всички видове
В отделението работят 12 лекари, от които 11 със специалност по „Анестезиология и интензивно лечение “ и един специализиращ и 27 медицински сестри, от които 8 анестезиологични.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Сибила Маринова- специалист „Анестезиология и интензивно лечение, Началник отделение
Д-р Иванка Попйорданова
Д-р Николай Чергиланов
Д-р Нели Илиева
Д-р Петър Паньов
Д-р Ваня Лъчезарова
Д-р Теодора Шишкова
Д-р Десислава Александрова
Д-р Деница Димитрова
Д-р Йорданка Трифонова
Д-р Стоян Владински
Д-р Габриела Лазарова
Старша медицинска сестра: Татяна Георгиева , бакалавър „Финанси“

д-р Сибила маринова
Началник отделение

.....

д-р Лора Станчева
Анестезиолог

..

д-р ОАИЛ1
Анестезиолог

....

Д-р ОАИЛ2
Анестезиолог

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-20
 

E-mail: oail@mobaltarnovo.com