ІІ ниво на компетентност по специалността „Нервни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“.
Неврологично отделение разполага с 30 болнични легла.
• Интензивни неврологични – 10 легла
• Неинтензивни неврологични – 20 легла
Отделението е оборудвано със съвременна апаратура и осигурява 24 часов прием на болните. Годишно през отделението преминават над 1400 болни. В отделението работят 8 лекари, всички със специалност по „Нервни болести“ и 15 медицински специалисти.
На функционален принцип отделението осигурява приемния Неврологичен кабинет.
Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.
ДЕЙНОСТИ
Диагностика, лечение и експертиза на трудоспособността на заболявания на централната и периферната нервна система.
Спешни консултативни прегледи на пациенти в СО и всички стационарни отделения
В Интензивен сектор се лекуват пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообръщение, възпалителни залболявания на нервната система, епилепсия и др.
Лечението е съобразено с националните стандарти и новите терапевтични достижения в специалността.
ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ КЪМ ЕФЛ
• Доплер-сонограф
• Електромиография
• Електроенцефалография
• ЕКГ
ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИКИ В РАМКИТЕ НА БОЛНИЦАТА
• Компютърен томограф
• Ядрено-магнитен резонанс
• МДЛ
• Ехографска диагностика

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Евгени Недялков – Началник отделение, специалист „Нервни болести“
Д-р Любомир Иванов – Зав. „Интензивен сектор“,специалист „Нервни болести“
Д-р Галина Събева
Д-р Цветанка Манева
Д-р Николина Старирадева

Старша медицинска сестра: Стела Александрова – магистър „Здравни грижи“

д-р Евгени Недялков
Началник отделение

Началник отделение, специалност „Нервни болести“ Завършва висше медицинско образование през 1986 г. във ВМИ гр . Плевен. От 1986 г. до 1988 г. работи в Работническа поликлиника гр. Горна Оряховица. От 1988 г. е лекар в Неврологично отделение на болницата. От 1999 г. е Началник Неврологично отделение. Има защитена магистратура „Стопанско управление – Здравен мениджмънт“

д-р Цветанка Манева
Невролог

....

д-р Любомир Иванов
Невролог

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-23
 

E-mail: no@mobaltarnovo.com