ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неврохирургия“.
Отделението разполага с 14 болнични легла:
Осигурява непрекъснат  диагностично-лечебен процес и системно лечение и наблюдение на болните. На функционален принцип осъществява консултативни прегледи в приемно-консултативния неврохирургичен кабинет. За осъществяване на дейността си използва съвременната апаратура на болницата . Разполага със самостоятелна операционна зала в операционния блок. В отделението работят 2 лекари и 8 медицински сестри.
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
       Тежки черепно-мозъчни травми
       Вътречерепни тумори
       Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб
       Съдова патология на главен и гръбначен мозък
       Лумбални и шийни дискови хернии
       Мозъчни абсцеси
       Хидроцефалия
       Заболявания на периферните нерви и сплитове и др.

СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Николай Мойнов – началник  отделение специалист „Хирургия“ и  „Неврохирургия“
       Д-р Петър Тодоров- специалист  „Неврохирургия“

       Старша медицинска сестра -Виктория Димова

д-р Николай Мойнов
Началник отделение

....

д-р Преслав Петков
специализант Неврохирургия

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-16
 

E-mail: nho@mobaltarnovo.com