ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неонатология“.
Отделението разполага с 17 легла разпределени както следва:
– за физиологични – 8 легла
– за интензивни неонатологични – 5 легла
– за специални грижи – 4 легла
ДЕЙНОСТИ
Грижи за здрави новородени
Диагностика и лечение на недоносени и рискови новородени

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Кина Николова – началник отделение, специалист „Детски болести“ и „Неонатология“
Д-р Маргарита Кирчева – специалист „Детски болести“
Д-р Татяна Пущиева – специалист „Детски болести“
Д-р Антоанета Тотева – специалист „Детски болести“

Старша акушерка: Мария Нешева, магистър „Социални дейности“

д-р Кина Николова
Началник отделение

....

д-р Антоанета Тотева
Неонатолог

....

д-р Маргарита Кирчева
Неонатолог

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-22
 

E-mail: nno@mobaltarnovo.com