ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.
Отделението е базирано в самостоятелна сграда с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата:
– хепатитни
– ентероколитни
– капкови
Специалистите осигуряват на функционален принцип приемно-консултативен кабинет.В отделението работят трима лекари, всички със специалност по „Инфекциозни болести“и 12 медицински специалисти.
ДЕЙНОСТ
В отделението се хоспитализират всички инфекциозно болни подлежащи на задължително лечение и изолация, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с остро и тежко протичане и усложнения на инфекциозни заболявания.
Осигурен е 24 часов прием на инфекциозно болни от дежурен и на разположение екипи.

СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Мая Попова– Началник отделение,специалист „Инфекциозни болести“
Д-р Константин Рашков

Старша медицинска сестра: Елена Палякова

д-р Мая Попова
Началник отделение

...

д-р Константин Рашков
Инфекционист

Завършва висше медицинско образование в От 25 г. работи като лекар в Инфекциозно отделение От 20 г. е Началник на Инфекциозно отделение

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-25
 

E-mail: inf@mobaltarnovo.com