Отделението е ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия“.
Разполага с 31 болнични легла, структурирани:
Интензивни – 4 легла
Кардиологични – 4 легла
Кърмачески – 11 легла
Юношески – 12 легла
Годишно в отделението постъпват на лечение над 1600 деца. Осигурен е денонощен прием (планов и спешен).Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за диагностика и лечение . Осигурява на функционален принцип приемно консултативния детски кабинет.
Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 9 лекари, от които 6 със специалност по „Детски болести“ и 3 специализиращи и 13 медицински сестри. Лекарите притежават квалификация по детска нефрология , детска ендокринология , детска гастроентерология.
ПРИЕМАТ СЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕЦА:
До 18 години с остри и хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната, нервната, отделителната системи, остри отравяния и други състояния.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Валентин Точков- Началник отделение , специалист “ Детски болести“
Д-р Маргарита Ковачева – специалист „Детски болести“.
Д-р Галина Кайракова – специалист „Детски болести“.
Д-р Диана Полендакова – специалист „Детски болести“.
Д-р Даринка Игнатова – специалист „Детски болести“
Д-р Красимира Кънчева – специалист „Детски болести“
Д-р Лилия Николова – специализант „Педиатрия“
Д-р Ренета Тодорова – специализант „Педиатрия“

Старша мед. сестра – Мария Петрова – бакалавър „Здравни грижи“

д-р Валентин Точков
Началник отделение

....

д-р Маргарита Ковачева
Педиатър

....

д-р Даринка Игнатова
Педиатър

.....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-18

E-mail: detsko@mobaltarnovo.com