Отделението е ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология“.
Отделението разполага с общо 24 болнични легла разпределени както следва:
Легла за бременни и родилки – 12 бр.
Гинекологични – 6 легла
Патологична бременност – 6 легла
Кюретажна зала
Операционна зала в операционен блок на База ІІ
Отделението е оборудвано с необходимата апаратура , даваща възможност за осъществяване на диагностично-лечебната дейност – консервативна и оперативна.
Специалистите осигуряват консултативните прегледи в приемния АГ кабинет на болницата.
Разгънати са приемен сектор, две предродилни и родилни зали, следродилна зала и операционна зала в операционен блок на База ІІ. Ражданията на жени с инфекциозна патология, наложила изолация се осъществява в обособения карантинно-изолационен сектор.
Отделението разполага с възможности за ултразвукова и кардиотокографска диагностика, както и възможностите на всички болнични звена.
Осигурен е денонощен прием и наблюдение на нуждаещите се от родилна помощ жени.
Отделението разполага с VIP стая.
ДЕЙНОСТИ
Осигурява нормално и оперативно раждане
Проследяване на родилния процес и корегиране на отклоненията му със съвременни методи
Осигурява 24 часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезиологичен екип за осъществяване на спешна помощ от гинекологично естество и прием на пациенти.
Извършват се достатъчен обем гинекологични операции и манипулации с изключение на някои специфични онкогинекологични операции и инвитро оплождане.
Извършване на абразии с лечебно- диагностична цел; абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти, аборти по медицински показания и аборти по желание.
Диагностика и лечение на възпалителни заболявания, травми.
Лечение и наблюдение на рискова бременност.
В отделението работят 9 лекари от които 7 със специалност „Акушерство и гинекология“ и 2 специализиращи и 16 акушерки. База е за следдипломно обучение.

СПЕЦИАЛИСТИ
Доц. Д-р Светлозар Стойков – Началник отделение, специалист „Акушерство и гинекология“
Д-р Венелина Михайлова
Д-р Ерол Максудов
Д-р Албена Паньова
Д-р Георги Герганов
Д-р Стефан Лазаров
Д-р Василена Топузанска
Д-р Иделина Христова – специализира „Акушерство и гинекология“
Старша акушерка – Албена Василева

доц. Светлозар Стойков
Началник отделение

...

д-р Топузанска
Акушер-гинеколог

....

д-р Ерол Максудов
Акушер-гинеколог

...

д-р Верена Василева
Специализант

д-р Иделина Христова
Специализант

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-67-00

Приемен кабинет: 062 /

E-mail: ago@mobaltarnovo.com