….

….

Мая Янкова
Главен счетоводител

...

д-р Галина Гаревав
Медицински директор

....

Деян Цветков
Началник техническа служба

....

Спас Велинов
Началник автомобилен парк

....

Телефони за контакт:

Главен счетоводител – 062 / хх хх хх
Медицински директор – 062 / хх хх хх
Техническа служба –  062 / хх хх хх
Автотранспорт – 062 / хх хх хх