Нов 3D ехограф за децата в педиатрията

Последен клас 3D ехограф с който се завършва целият цикъл от изследвания, които се извършват в детското отделение. „Машината превръща педиатрията в трето ниво на компетентност, съпоставимо с университетските клиники. …