Софийска фирма ще строи новия болничен корпус в двора на МОБАЛ

СТОЛИЧНАТА ДЗЗД „ПС ИНЖЕНЕРИНГ” СПЕЧЕЛИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА НА ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КОРПУС В ДВОРА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, след като вторият участник в търга бе отстранен.

Поръчката е за проектиране, авторски надзор и строителство на болничен корпус и е на стойност 3,5 млн. лв.

С изграждането му се предвижда преместването на отделенията от Втора база, по-известна като Стара болница. Строежът на сградата ще е в западна посока и ще е свързана с корпус „В“ посредством топла връзка, а автомобилният достъп ще се осъществява по изградената асфалтова площадка от север. Новият болничен корпус ще е на седем етажа, като ще има и сутерен, в който ще са сервизните и складовите помещения. На етажите ще бъдат разположени неврологично отделение, отделението по инфекциозни болести, ортопедия и травматология, по акушерство и гинекология, неонатология, неврохирургия и операционен блок с три зали. Реализирането на мащабния проект ще доведе до значителни икономии за лечебното заведение за транспорт и издръжка, тъй като годишно разходите за това за Стара болница са около 500 000 лв. В строителството ще бъдат вложени средства от продажбата на разрушения вече хирургичен корпус, на мястото на който ще бъде построен голям хипермаркет.

Весела БАЙЧЕВА

в. „Борба“