Реновирана реанимация и първо вътрешно отделение

Изцяло реновираната реанимация и преместеното от Старата в Новата болница Първо вътрешно отделение бяха тържествено открити. Лентата преряза заместник-министърът на здравеопазването доктор Ваньо Шарков, а водосвета извърши отец Славчо.

otkrivane-oaril1
Проектът е реализиран със средства на здравното министерство на стойност 740 000 лева. Със субсидията е извършен основен ремонт на Отделението по реанимация и интензивно лечение, при който изцяло е подменено оборудването, изградени са климатизация и централен мониторингов контрол. След реновирането базата изцяло отговаря на националните и европейски изисквания. Капацитетът на реанимацията е 10 легла, като с камери ще се осъществява 24-часово наблюдение на пациентите. В сестринския пост е поставена централна командна станция, където се отчитат показателите на лекуващите се и по този начин се следи постоянно състоянието на всеки болен. „Надявам се и съм убеден, че пациентите ще имат един по-добър лечебен курс в новосъздадените условия и персоналът ще изпита удовлетворениe от работната атмосфера“, заяви директорът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ доктор Стефан Филев. Той подчерта, че Първо вътрешно отделение вече се помещава на правилното място след петгодишна грешка, и увери, че чрез преместването в Отделението за образна диагностика ще бъдат спестени транспортните разходи на пациентите.

otkrivane-oaril2
Д-р Филев обяви, че следващият приоритет е родителното отделение, тъй като във Велико Търново вече има филиал на Варненския медицински университет, който ще подготвя акушерки и медицински сестри, така че децата, които ще идват да се обучават, трябва да имат една достойна база. От своя страна здравният заместник-министър заяви, че ще бъдат приоритетно финансирани проектите, които касаят майчинското и детско здравеопазване.

otkrivane-oaril
Доктор Ваньо Шарков съобщи, че Министерството на здравеопазването стартира програма, която ще модернизира Спешната помощ. Тя е на стойност 170 млн. лева и със срок до 2020 година. Чрез нея ще бъде обновено състоянието на медицинските автомобили, високопроходимите линейки и оборудването им, както и въвеждане на санитарна авиация. Освен това средства ще бъдат вложени и в модерна техника в спешните отделения, която да осигури на лекарите лекота при изпълнение на служебните ангажименти. Според заместник-министъра това би привлякло повече медицински работници в Спешна помощ, допълнителен стимул за които ще е и увеличението на заплатата с 20 процента и поетапно с още 20 процента през следващата година.
В програмата е заложено още обучение на парамедици и доскорощните фелдшери, които да се включат в спешните екипи, където има липса на медицински лица. Доктор Ваньо Шарков съобщи, че от юни ще настъпи промяна, касаеща организацията в системата на Спешна помощ. „Ще започне определяне на потоците на пациентите в зависимост от степента на тяхната спешност“, обясни той. Хората, които се нуждаят от неотложна медицинска помощ, веднага ще постъпват в противошокова зала, а тези, които са със средно ниво на спешност, ще изчакват. Автомобилният парк на болниците поетапно ще бъде обновен. Предвижда се подмяната на около 100 линейки в цялата страна за петгодишия период. Този месец във Велико Търново ще пристигнат 2 нови линейки, търговете за които са на проведени в края 2014 година.

Галина ГЕОРГИЕВА, В-к Борба

Снимки: Даниел ЙОРДАНОВ, В-к Янтра Днес