През април започва строежът на новия болничен корпус на МОБАЛ за 4,5 млн. лв.

ПРЕЗ АПРИЛ СЕ ОЧАКВА ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ НА НОВИЯ БОЛНИЧЕН КОРПУС НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“. След това веднага ще стартира реалното строителство. Макар първата копка на сградата да бе направена в края на миналата година, проектът й се забави заради допълнителни уточнения и формалности. Предстои финално съгласуване с няколко държавни институции и Регионалната здравна инспекция в старата столица. Целта на ръководството на лечебното заведение е грубият строеж на корпуса да е факт до есента. Преместването на отделенията от База II ще бъде реализирано най-рано след 2 години и ще се спестят на стационара разходи от над 450 000 лв. годишно.

НОВАТА СГРАДА ЩЕ БЪДЕ СЕДЕМЕТАЖНА И ИЗГРАДЕНА ЗАПАДНО ОТ БАЗА I. Към нея ще бъде обособен паркинг за медицинския персонал.

Другият голям проект на МОБАЛ е модернизирането и преструктуриране на Спешно отделение. То ще бъде преместено на мястото на звеното по трансфузионната хематология и по този начин ще се улесни достъпът до него. Площта, в която ще се помещава, е по-голяма и ще осигури комфорт за пациентите и лекарите.

В момента се извършва централно проектиране на спешния сектор в софийско архитектурно бюро, а след като стане готово, следва здравното министерство да стартира обществена поръчка за изпълнител.

Галина ГЕОРГИЕВА

в. „Борба“