МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, търси да назначи лекар – специалист по хирургия и лекар – специалист по вътрешни болести за работа в ТЕЛК

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, търси да назначи лекар – специалист по хирургия и лекар – специалист по вътрешни болести за работа в ТЕЛК

Изисквания към кандидата за лекар хирург:
– Завършено медицинско образование – степен „магистър“, специалност „хирургия“;
– Членство в БЛС;
– Умения за работа в екип;
– Трудов стаж по специалността минимум 5 години

Изисквания към кандидата за лекар със специалност вътрешни болести:
– Завършено медицинско образование – степен „магистър“, специалност „вътрешни болести“;
– Членство в БЛС;
– Умения за работа в екип;
– Трудов стаж по специалността минимум 5 години

Ние предлагаме:
– Трудов/ Граждански договор;
– Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
– Атрактивно основно заплащане и допълнително материално стимулиране
– Прозрачно заплащане и пълно осигуряване
– Социално битови условия за първата година.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на еmail: mobal_sch@yahoo.com
– Професионална автобиография; CV
– Телефон и имейл за обратна връзка;

Лице за контакти: д-р Галина Гарева – Зам. директор ОМД, тел. за контакти: 0887752523

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Дата 10.03.2023 г.