На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново обявява  свободни длъжности за специализанти по следните специалности:

 1. Клинична хематология – 1 място;
 2. Инфекциозни болести – 1 място – Държавна поръчка;
 3. Ортопедия и травматология – 1 място;
 4. Неврохирургия – 1 място;
 5. Неонатология – 1 място;
 6. Хирургия – 1 място;
 7. Анестезиология и реанимация – 1 място;
 8. Кардиология – 1 място;
 9. Акушерство и гинекология – 1 място;
 10. Гастроентерелогия – 1 място;
 11. Клинична лаборатория – 1 място;
 12. Очни болести – 1 място;
 13. Образна диагностика – 1 място;
 14. Ендокринология – 1 място;
 15. Педиатрия – 1 място;
 16. Физиотерапия и рехабилитационна медицина – 1 място;
 17. Пневмология и фтизиатрия – 1 място.

Начална дата за подаване на документите – 14.10.2021 г., крайна дата 24.10.2021 г.

За справки:
гр. Велико Търново, ул. „Ниш №1
Телефони:
Зам. Директор: 062/52-66-04, 087/94-10-327
Отдел „Човешки ресурси”: 062/64-09-59