Телефонна централа:
062 / 62-68-41

Приемен офис:
062 / 52-66-05

Изпълнителен директор:
062 / 64-09-16

Заместник директор, организация на медицинските дейности:
062 / 52-66-04

Главен счетоводител:
062 / 64-18-13


ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ – регистратура
062 / 64-38-59

МЦ „АРКУС Медикъл“ АД – регистратура
062 / 64-09-32