S2020009Болницата във Велико Търново е първата българска болница, открита по време на османското владичество. Със своето завещание през 1854 г. Михаил Кефалов реализира една родолюбива българска инициатива за разкриване на болница и училище във Велико Търново. Дейността по изпълнение на завещанието му се изпълнява от Ефорията в Букурещ и Епитропията в Търново в която влизат видните търновци д-р Васил Хаджиберон, Хаджи Славчо Хаджипаскалев, Янко Станеоглу, Хаджи Христаки Стоянов и Димитър Станчов.

Според завещанието на Кефалов се предвижда и устав за устройството и дейността на болницата, където не било пропуснато да се установи реда за свиждане на болните – това трябвало да става в четвъртък и неделя в определени часове.
       На 02.01.1867 г. в къщата на Хаджи Димитър Хаджи ничов е открита боница, наречена „Свети Козма и Дамян, безсребреници“. За неин управител бил назначен Стефан Карагьозов, а за лекар Янаки Златев. Поради липса на средства през ноември същата година е закрита. По-късно по време на Освободителната война Руският червен кръст и Славянското дружество възстановяват дейността и в четири бейски конака и лекуват бранителите на Шипченския проход.
S2020010

В същите здания на 01.06.1879 г. по решение на правителството е открита първокласна болница с 60 легла. По-късно било построено специално здание, в което била преместена на 01 септември 1888 г. Разположена на висок и стръмен скат с югоизточно изложение в нея са разположени вътрешно, хирургично, гръдно, инфекциозно и  кожно-венерическо отделение. На това мястото се намира  сегашната База II (т.н. стара болница).

       През 1973 г. е открит и новия стационарен комплекс, База I (т.н. нова болница).

       Днес Многопрофилната болница на старата столица разполага с богат потенциал от специалисти, опит и апарарура и извършва както диагностична, така и терапевтична дейност. Разположена е в две бази, в западната и в живописната северна част на града.       Многопрофилна областна болница за активно лечение “ Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение на територията на Великотърновска област. Болницата продължава да се утвърждава като водещо лечебно заведение с регионално и междуобластно значение, отговарящо на здравните потребности и очакванията на населението от област Велико Търново за осигуряване на свободен избор и достъп за безотказна, адекватна, достатъчна по обем и съвременна медицинска помощ с добро качество на предлаганите медицински услуги.

Болницата обслужва населението на десетте общини от Великотърновска област.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Днес мисията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е с повече и по-качествена медицинска помощ, която да повиши качеството на живота на нашите пациенти.

       Основните цели са:
       – да предлагаме висококвалифицирани мнофопрофилни услуги
       – да работим с максимална прецизност и със стремеж към възможно най-доброто обслужване на пациентите като източник на професионално удовлетворение на персонала;
       – да повишаваме качеството на живота на пациентите с остри заболявания.
       Постоянна наша цел е достигане на „потенциално здраве“ за всички нуждаещи се от стационарна медицинска помощ.
       Спешни случаи се приемат в болницата 24 часа в денонощието от дежурни екипи чрез приемно-консултативно отделение и ЦСМП.
       Болницата е акредитирана и получи ней-висока оценка и категория. Задравните услуги се извършват за български и чуждестранни пациенти както по договор с РЗОК, така и със заплащане по утвърдени тарифи според условията на българското законодателство.
       Болницата е база за практическо обучение на студентите от Медицински колеж – гр. Велико Търново,  и специализиращи лекари.
       Библиотека, павилион за вестници, телефони, магазин и други битови услуги подобряват комфорта на нашите пациенти.