Екипът от хирурзи и гастроентеролози в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е многофункционален и разполага с целия потенциал в добре структурираната и оборудвана болница

Може да предложим на гражданите достъпно, сигурно и предвидимо лечение в областта на гастроентерологията и хирургията

Очакваме ви на 3 и на 10 февруари 2023 г. на етаж 3 в ДКЦ към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Два поредни петъка доц. Радосвет Горнев ще преглежда в болницата. Необходимо е предварително записване на час на телефон: 062 643 859. Прегледите са платени. Авторитетният хирург ще обедини усилия с гастроентеролози, за да осигурят комплексно лечение на пациентите в регионалната болница.
В МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ екип от професионалисти, в рамките на лечебното заведение, при създадена добра организация и сигурност за пациентите, предоставят комплексно лечение, през точна диагностика до проследяване във времето, на пациенти с гастроентерологични оплаквания. Висококвалифицирани гастроентеролози, хирурзи, опитни ендоскописти се грижат за навременната грижа, лечение, профилактика и скрининг на пациентите в региона.
Емблематичен пример за ефективно взаимодействие между всички екипи, включително хирурзи и гастроентеролози във Великотърновската болница, е изпълнението на цялостна програма за откриване на пациенти в ранен стадий на колоректален карцином, преди да имат вече изявени симптоми. Започва се с домашен тест и последваща колоноскопия, задължително за хора над 50 г. или хора с рискови фактори. Заснетата картина и направените изследвания следва да се съхраняват от пациента, защото са основа за сравнение за в бъдеще. При откриване на патологично образувание, което може да се отстрани ендоскопски, същото се изпраща за микроскопско изследване. Ако се установи злокачественост, то тя ще е в начален стадий, поради отговорната профилактика и своевременното правилно диагностициране.
Важно е да се знае, че профилактиката е основен елемент за ранно поставяне на диагноза и възможностите за радикално оперативно и последващо допълнително лечение са много големи и съответно поставят заболяването под пълен контрол. По този начин не само се осигурява дълъг живот на пациента, но и му се гарантира и добро качество на живот. А качеството на живот е основен критерий за оценка на ефективността на всяко лечение, което е водещо за целия екип на великотърновската болница. Контролът на болката, двигателната активност, относително свободен хранителен режим, възможността за социални контакти и за творческа активнос – това са основните компоненти на доброто качество на живот.
Профилактиката е много важна за заболявания, към които често се подхожда несериозно като хемороиди, фисури и фистули. Техните усложнения и не навременната диагностика и проследяване често водят до необратими усложнения, тежък дискомфорт и дори психологични проблеми. Именно затова професионалната оценка на всеки „дребен“ проблем ще доведе до неговото адекватно решение с възможностите на съвременната проктология, които вече са напълно достъпни в МOБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Арсеналът от процедури и оперативни техники включва лазерни и термични процедури, както и минимално инвазивни хирургични техники. Всички те се прилагат само след щателна оценка при всеки пациент и при спазване на установени протоколи.