Д-р Валентин Кръстев изнесе лекция за Кардиопулмоналната ресурситация пред колеги и специализанти

Един от най-добрите инвазивни кардиолози у нас, д-р Валентин Кръстев от Отделението по кардиология, изнесе лекция за Кардиопулмоналната ресурситация (животоспасяваща процедура, при която дишането и сърцето са спрели) пред лекари и специализанти в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Един от основните акценти по време на срещата, беше необходимостта от повишаване на информираността за сърдечния арест и обучаването за оказване на първа помощ и спасяване на човешки животи. Според статистиката годишно в Европа и САЩ най-малко 700 000 души умират от внезапна сърдечна смърт.

В тази връзка д-р Кръстев обърна особено внимание върху това, че в редица европейски държави ежегодно се провеждат безплатни обучения на деца и демонстрации за оказване първа помощ при спиране на сърцето и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор на популярни обществени места.

Д-р Кръстев допълни още, че планира съвсем скоро подобна образователна кампания и в великотърновските училища, където на практика на учениците да бъдат демонстрирани начините за оказване на първа помощ на човек, получил сърдечен арест.

Практиката показва, че след подобно разясняване самите деца стават обучители и могат да демонстрират наученото в семействата си и пред приятелите си.

На база световният опит и резултати, по време на лекцията, д-р Кръстев представи подробна информация за съвременните начини за болнично и извънболнично лечението на състоянието на сърдечен арест, неговото разпознаване, както и за използването на медикаменти в състоянията на Кардиопулмоналната ресурситация.