График за консултации за майчино и детско здраве (ЗКЦМДЗ)

ГРАФИК

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ (ЗКЦМДЗ) КЪМ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД ГР.В.ТЪРНОВО

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
14:00-16:00ч.

ПСИХОЛОГ

 

14:00-16:00ч.

ПСИХОЛОГ

14:00-16:00ч.

ПСИХОЛОГ

14:00-16:00ч.

ПСИХОЛОГ

14:00-16:00ч.

ПСИХОЛОГ

13:30-16:30ч.

СОЦ. РАБОТНИК

 

13:30-16:30ч.

СОЦ. РАБОТНИК

13:30-16:30ч.

СОЦ. РАБОТНИК

13:30-16:30ч.

СОЦ. РАБОТНИК

13:30-16:30ч.

СОЦ. РАБОТНИК

11-12:30 ч.

ДБ

11-12:30 ч.

ДБ

11-12:30 ч.

ДБ

11-12:30 ч.

ДБ

11-12:30 ч.

ДБ

14:30-18:30ч.

АГ КАБИНЕТ

 

10:00-12:00ч.

АГ КАБИНЕТ

14:00-15:30ч.

АГ КАБИНЕТ

9:00-13:00ч.

АГ КАБИНЕТ

15:00-19:00ч.

АГ КАБИНЕТ

ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ В ЗКЦМДЗ НА ТЕЛЕФОН 0884929238.

ДОМАШНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ СЕ ОРГАНИЗИРАТ ОТ КООРДИНАТОРА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК, С ТРАНСПОРТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.